Stały nadzór BHP w przedsiębiorstwie

Najlepsze rozwiązanie dla małych, średnich a także dużych firm.
Stały nadzór gwarantuje zawsze aktualną analizę stanu BHP w przedsiębiorstwie oraz bieżące przestrzeganie przepisów i obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy

W ramach stałego nadzoru oferujemy :
  • szkolenia BHP wstępne
  • szkolenia BHP okresowe (zdalne i stacjonarne)
  • przeprowadzenie postępowania powypadkowego
  • okresowe analizy stanu BHP
  • tworzenie oraz opiniowanie Instrukcji BHP
  • Analiza oraz aktualizacja oceny ryzyka zawodowego