Szkolenia okresowe BHP

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Kto ma obowiązek odbyć szkolenie okresowe:
  • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni , w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
  • pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych powyżej przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach z wyjątkiem pierwszego punktu gdzie należy je wykonać do 6 miesięcy.

Należy wspomnieć w tym miejscu również, że istnieją również stanowiska, na których zgodnie z przepisami prawa nie ma potzreby przeprowadzania szkoleń okresowych z BHP


nasza oferta
  • Przeprowadzanie szkoleń okresowych BHP stacjonarnie
  • Przeprowadzanie szkoleń okresowych BHP online
  • Wydanie zaświadczeń wymaganych prawem po ukończonym szkoleniu okresowym zgodnie z Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860
  • Przeprowadzenie egzaminów sprawdzających wiedzę po ukończeniu szkolenia zgodnie z Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860
  • nadzorowanie terminów szkoleń okresowych BHP w przedsiębiorstwie