Szkolenia okresowe BHP przy pracach szczególnie niebezpiecznych

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.
Przykłady prac niebezpiecznych :
  • Prace montażowe bez wstrzymania ruchu zakładu pracy/pracy urządzeń
  • Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych
  • Prace na wysokości (już powyżej 1m nad poziomem podłoża)
  • Prace związane z elektrycznością

Nasza oferta
  • Przeprowadzanie szkoleń okresowych BHP stacjonarnie
  • Przeprowadzanie szkoleń okresowych BHP online
  • Wydanie zaświadczeń wymaganych prawem po ukończonym szkoleniu okresowym zgodnie z Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860
  • Przeprowadzenie egzaminów sprawdzających wiedzę po ukończeniu szkolenia zgodnie z Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860
  • nadzorowanie terminów szkoleń okresowych BHP w przedsiębiorstwie