Szkolenia wstępne BHP

Szkolenie wstępne BHP lub też Instruktaż ogólny BHP  jest pierwszym szkoleniem, które pracownik zatrudniany w firmie powinien przejść. Instruktaż ogólny BHP zgodnie z przepisami trwa nie mniej niż 3 godziny (lekcyjne) i jest przygotowaniem pracownika do rozpoczęcia przez niego pracy.
Nie ma możliwości rozpoczęcia pracy przez  pracownika bez ukończenia Instruktażu ogólnego oraz Instruktażu stanowiskowego BHP.
Niezbędnym elementem podczas szkolenia BHP wstępnego jest zapoznanie pracownika z podstawowymi zasadami ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy. W zależności od wielkości zatrudnienia Instruktaż ogólny BHP może przeprowadzać: 
  • pracodawca pod warunkiem, zakwalifikowania do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka, po ukończeniu odpowiedniego szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP,
  • zewnętrzny Specjalista ds. BHP na podstawie zlecenia lub umowy podwykonawczej,
  • służba BHP utworzona w zakładzie pracy (do 600 pracowników zatrudnionych pracownik może zostać zatrudniony na niepełny etat)

Nasza oferta
  • Przeprowadzenie szkolenia wstępnego BHP stacjonarnie w siedzibie pracodawcy
  • Przeprowadzenie szkolenia BHP online
  • Zapoznanie pracownika z zasadami ppoż. podczas szkolenia wstępnego
  • Zapoznanie pracownika z zasadami pierwszej pomocy podczas szkolenia wstępnego